Om hästunderstödda insatser

Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs. Det finns vetenskapligt stöd för att hästunderstödda insatser påverkar kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitetsförmåga och delaktighet på ett positivt sätt.

HUI passar väl in i begreppet evidensbaserad praktik där samverkan mellan individens sammanhang och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap och terapeutens/pedagogens professionella kompetens ska leda fram till val av insats.

Läs mer om Hästunderstödda insatser här