314
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-314,bridge-core-2.4.4,vcwb,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-22.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Slide

Välkommen till Stall Kungsgården 

Centrum för hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet

med fokus på lust, glädje och jämlik samvaro

Efter lång erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer har vi övertygats om att hästen och stallmiljön kan bidra till en bättre livskvalitet och upplevd hälsa. Stall Kungsgårdens mål är att erbjuda en miljö och verksamhet där terapi, lärande och meningsfull aktivitet samspelar utifrån ett holistiskt perspektiv på människans behov``.

Pia Tillberg, leg. fysioterapeut OHI-certifierad och verksamhetsansvarig vid Stall Kungsgården

Vi erbjuder

Stall Kungsgården erbjuder en inspirerande och motiverande stall- och hästmiljö.
Vår kunniga personal samarbetar både med privatpersoner och verksamheter inom hälsa, vård, skola och omsorg
för att hitta bäst innehåll och lösning för varje enskild individ.

Fysioterapi på hästryggen

Grunden i fysioterapi på hästryggen är att stärka rörelseutvecklingen hos barn och unga med motoriska utmaningar. Det kan ske som del av rehabiliteringen efter en operation, en förstärkning av habiliteringsinsatserna eller som en motiverande, allsidig rörelseträning i ett helhetsperspektiv. Verksamheten vänder sig både till vårdgivare och privatpersoner.

Hästunderstödda aktiviteter för barn och unga
 

Aktiviteterna vänder sig till barn och unga med behov av en individuellt och resursförstärkt verksamhet. Samvaron med hästen, hästens omvårdnad och hantering, stallet och utemiljön erbjuder en rik palett av meningsfulla och utvecklande aktiviteter som kan anpassas efter varje individs förutsättningar och intresse. Vårt mål är att erbjuda en vistelse som är motiverande, innehållsrik och fylld av glädje.

Hästen som lärandestöd
 

Vänder sig till förskola och skola med elever i behov av stöd. Aktiviteterna med hästarna, i stallet eller utemiljön, utformas i samarbete med skolans pedagoger och kan anpassas till den individuella utvecklingsplanen.

Under 2020/2021 genomförs en riktad insats för barn med autismspektrumdiagnos med stöd av Clas Groschinskys minnesfond.

Stallet som motiverande miljö

Syftar till att underlätta för barn med problematisk skolfrånvaro att bryta isoleringen i hemmet. Tiden i stallet kan motivera ditt barn till fysisk aktivitet, stärka förmågan att behålla fokus, delta i ett socialt sammanhang och stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje! Under läsåret 2020/2021 stöds insatsen av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.

Hästunderstödda insatser för vuxna

Vi erbjuder ett begränsat antal platser för dig som är äldre och i behov av en individuellt anpassad verksamhet. Verksamheten sker i egen regi eller i samarbete med olika rehabiliterings- och omsorgsaktörer, där vi kan bidra med specialkunskap och erfarenhet av hästunderstödda insatser.

Vi vänder oss inte till en speciellt avgränsad målgrupp utan bedömer möjligheterna från fall till fall.

Om oss

Resurs- och kunskapscentrum

Vår verksamhet riktar sig framför allt till barn och unga med olika slag av funktionsnedsättningar - eller som av andra skäl behöver hjälp för att må bra. Men även du som är äldre ska kunna ha nytta och glädje av vår verksamhet.

Vi vill också främja kunskapsutvecklingen och tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet genom samverkan och kunskapsspridning.

Vår värdegrund bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna med fokus på barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.  Stall Kungsgårdens miljö- och hållbarhetsarbete baseras på långsiktiga och hållbara lösningar för miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Vi sätter naturligtvis också hästens välbefinnande i centrum.

Huvudman och ledning

Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården.. Det innebär att verksamheten drivs i stiftelseform, utan vinstintresse. Stiftelsen får inte heller några bidrag från stat eller kommun.

Verksamheten leds av Pia Tillberg. Pia är legitimerad fysioterapeut, OHI-certifierad och har arbetat med hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning sedan 1989. Hon har även genomfört flera utvecklingsprojekt och forskning i samverkan med olika forskningsinstitutioner.

Christina Risshytt-Collman är ”Pias parhäst” med ansvar för kommunikation, omvärldskontakter, sponsorer/bidragsgivare och volontärer. Christina har lång erfarenhet av projektledning och utvecklingsarbete inom hästnäringen med uppdrag för intresseorganisationer och myndigheter.

Läs mer om stiftelsen Hippocampus

Våra medarbetare

KICKI BILDT

Kicki Bildt är hälsoutvecklare som också arbetat som personalspecialist, projektledare, teamledare och konsult i många år. Hon är utbildad handledare i Horse Assisted Education och Certifierad Förändringsledare. Utöver det yrkesverksamma livet har Kicki arbetat med, och för, flera ideella organisationer, framförallt föreningen RG Aktiv Rehabilitering.

REBECCA HOLMSTRÖM

Rebecca Holmström är utbildad Djurvårdare, licensierad Montéryttare och tidigare ponnytravkusk. Hon har erfarenhet av att arbeta med hästar och barn/ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser vid Stall 43. Rebecca delar sin tid mellan Stall Kungsgården och föreningen ”Lunk i kring”.

NINA KÄNSÄLÄ

Nina Känsälä är vår rådgivare i allt som rör hästarnas välfärd. Hon är hippolog, ridlärare level III och B-tränare i dressyr. Nina har också en master i "animal science" med fokus på hästvälfärd och är sedan 2019 forskarstudent på halvtid vid SLU. Parallellt med sin forskning jobbar Nina på Lövsta Stuteri.

MAJA

Maja som egentligen heter Navajo är född 1998 och kommer från Skärgårdens Rid- och friskvårdscenter.  Maja har också varit en mycket uppskattad partner inom Pias tidigare verksamhet på ridskolan i Gustavsberg.

ANGEL

Angel är ett sto född 2003. Hon har varit lektionsponny vid Äppelvikens Ridskola, men är född på Irland.

EMMA
 

Emma är ett sto född 1995. Hon kommer från Vällingby Ridcenter, där hon har varit lektionsponny under många år.

MATTEO

Matteo är en liten privatägd åsna som bor på Stall Kungsgården och hjälper till i verksamheten.

PANTHEON
 

Pantheon är en stor ridhäst (svenskt varmblod) född 2006 som kommer från Clarebergs Ridklubb där han varit lektionshäst i åtta år, ägd av Ackordshäststiftelsen.

Fakta och forskning

Korta fakta om hästunderstödda insatser
  • Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs.
  • HUI berör hela människan genom den unika kombinationen av fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion och känslomässigt engagemang.
  • Det finns vetenskapligt stöd för att hästunderstödda insatser påverkar kroppsfunktion, kroppsstruktur, aktivitetsförmåga och delaktighet på ett positivt sätt.
  • HUI passar väl in i begreppet evidensbaserad praktik där samverkan mellan individens sammanhang och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap och terapeutens/pedagogens professionella kompetens ska leda fram till val av insats.

Läs mer här

Stöd oss

För att kunna erbjuda alla barn och unga som kan ha glädje av verksamheten möjlighet att delta, behövs det många goda krafter som vill vara med och bidra. Det kan handla om bidrag i pengar, skänkta eller kraftigt rabatterade produkter eller tjänster, eller att du vill ge av din tid. En gåva kan se olika ut - men alla är lika uppskattade!

Stall Kungsgårdens Vänner

Vill du engagera dig som volontär vid Stall Kungsgården? Det finns många arbetsuppgifter du kan hjälpa oss med, regelbundet eller i form av särskilda insatser.  Det kan exempelvis handla om stall- och hästskötsel, att assistera under ridverksamheten eller att vårda utemiljön.

Kontakta gärna christina@stallkungsgarden.se för mer info.

Gåvor

Gåvor sätts in på Bg. 341-2426 eller Swisha 123 015 76 93

Om bidraget ska gå till ett speciellt verksamhetsområde, så går det bra att ange detta. Mejla gärna avsändare av gåvan med namn och kontaktuppgifter samt eventuellt önskat ändamål till kontakt@stiftelsenhippocampus.se.

Samarbetspartners och bidragsgivare

Kontakta oss

Hemsidan är producerad pro bono av Murdoch Media och Superlativ.com

Stall Kungsgården
Rörbyvägen 4
 
178  93 Drottningholm

Pia Tillberg
leg. Fysioterapeut
Verksamhetsansvarig
070 403 71 09
pia@stallkungsgarden.se

Christina Risshytt-Collman
Marknads- och kommunikationsansvarig
073-340 20 21
christina@stallkungsgarden.se