Stall Kungsgården erbjuder socialt hanterbara, motiverande och meningsskapande aktiviteter i ett tryggt sammanhang. Verksamheten vänder sig till barn och unga med svårigheter i form av social isolering och en problematisk skolsituation. Den startade läsåret 2020/2021 med stöd av Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse.

Vår personal har mångårig erfarenhet att möta barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar. Tiden i stallet kan motivera till fysisk aktivitet, att delta i ett socialt sammanhang, stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje!

För mer information kontakta Pia Tillberg, pia@stallkungsgarden.se