Om hästunderstödda insatser

Kort fakta

Hästunderstödda insatser (HUI) är ett samlingsbegrepp för verksamheter som utövar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer med behov av professionellt stöd i sin livssituation. HUI används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola samt elevhälsa.

HUI kan utövas av personer med en egen grundprofession inom vård, skola och omsorg, samt med en tilläggsutbildning i hästunderstödda insatser. Till exempel fysioterapeuter, arbetsterapeuter, psykologer, specialpedagoger och socionomer. Valet av insats avgörs av individens sammanhang och upplevda behov, bästa tillgängliga kunskap samt terapeutens/pedagogens professionella kompetens. Det som benämns ”evidensbaserad praktik”.

Kvalitetssäkring

Organisationen för hästunderstödda insatser (OHI), utfärdar certifikat för terapeuter och specialpedagoger som arbetar med HUI. Kvalitetssäkringen har till syfte att värna om patientsäkerhet och djurskydd samt en hög professionell och etisk yrkesutövning. För att bli OHI-certifierad krävs, utöver yrkeskompetens i den egna professionen, en dokumenterad fördjupad kunskap om hästar, ridning och säkerhet samt utbildning i att använda hästen och dess miljö terapeutiskt och pedagogiskt.

Läs mer om OHI här