Stall Kungsgården erbjuder en miljö med hästar för terapeutiska, lärande och hälsofrämjande insatser. Vårt fokus är på det som fungerar, ger glädje och skapar meningsfullhet. Vi samarbetar både med privatpersoner och i team med professioner inom vård, skola och omsorg för att hitta bästa lösning för varje enskild individ.

Verksamheten drivs utan vinstintresse av Stiftelsen Hippocampus

Anpassad aktivitet

Stall Kungsgården erbjuder barn och unga individuellt anpassade aktiviteter fyllda av glädje. Verksamheten leds av OHI-certifierad leg. Fysioterapeut med mångårig erfarenhet att möta barn med autism, motoriska svårigheter och/eller intellektuell funktionsnedsättning.

Stallet som möjlig miljö

Stall Kungsgårdens personal har mångårig erfarenhet av att möta barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar. Tiden i stallet kan motivera till fysisk aktivitet, att delta i ett socialt sammanhang, stimulera utvecklandet av mod och minskad rädsla samt, inte minst, att känna lust och glädje!

Insatser i samverkan

Vid Stall Kungsgården samarbetar vi i team med professioner inom skola, vård och omsorg.  Genom att utveckla samarbeten med professioner inom habilitering, BUP, elevhälsa, skola och socialtjänst kan vi berika utbudet av hjälpande insatser. Insatser som stärker hälsan ur ett holistiskt perspektiv – fysiskt, psykiskt och socialt.