För att kunna erbjuda alla barn och unga som kan ha glädje av verksamheten möjlighet att delta, behövs det många goda krafter som vill vara med och bidra. Det kan handla om bidrag i pengar, skänkta eller kraftigt rabatterade produkter eller tjänster, eller att du vill ge av din tid. En gåva kan se olika ut – men alla är lika uppskattade!

Stall Kungsgården - Hippo Campus

Stall Kungsgårdens Vänner

Vill du engagera dig som volontär vid Stall Kungsgården? Det finns många arbetsuppgifter du kan hjälpa oss med, regelbundet eller i form av särskilda insatser. Det kan exempelvis handla om stall- och hästskötsel, att assistera under ridverksamheten eller att vårda utemiljön. Kontakta gärna christina@stallkungsgarden.se för mer info.

Gåvor

Gåvor sätts in på:
Bg. 341-2426
Swish 123 015 76 93

Om bidraget ska gå till ett speciellt verksamhetsområde, så går det bra att ange detta. Mejla gärna avsändare av gåvan med namn och kontaktuppgifter samt eventuellt önskat ändamål till kontakt@stiftelsenhippocampus.se.

Samarbetspartners

TACK till: Agria Djurförsäkring, ATG, Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Mats Klebergs Stiftelse, Stiftelsen Svenska Hästhem, Almänna Arvsfonden, Menhammar Stuteri, Gålöstiftelsen och Construct.

Samarbetspartners och bidragsgivare

Agria Djurförsakring

ATG

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

Sponsor - Mats Klebergs Stiftelse

Sponsor - Svenska Hästhem

Allmänna Arvsfonden

Menhammar Stuteri

Gålöstiftelsen