Ändamål

Stiftelsen Hippocampus är huvudman för Stall Kungsgården. Stiftelsen är en idéburen organisation som sedan 1996 varit en drivande kraft då det gäller att utveckla hästunderstödda insatser. Verksamheten bedrivs i from av hästunderstödd terapi, lärande och aktivitet, utvecklings- och forskningsprojekt i samverkan med externa aktörer samt informations- och kunskapsspridning. Stiftelsen stiftades 1995 och står under länsstyrelsens tillsyn.

Ekonomi

Stiftelsens verksamhet som bedrivs vid Stall Kungsgården finansieras med deltagaravgifter, genom avtal med offentlig och privatdriven verksamhet, samt via gåvor, sponsorsamarbeten och särskilda projektmedel.

Det verksamhetsstöd som Stall Kungsgården beviljas av stiftelser och fonder gör det möjligt för oss att subventionera avgifterna för deltagare som kommer i privat regi.

Stiftelsen Hippocampus har som målsättning att fortsätta att utveckla samverkan med offentlig sektor för att uppnå en trygg och långsiktig finansiering, vilket i sin tur bidrar till ytterligare ökad samhällsnytta.

Genomförda utvecklingsprojekt

  • Utveckling av ridterapi som behandlingsform inom neurologisk rehabilitering (1996–1998)
  • Ridterapi och friskvård för personer med inkomplett ryggmärgsskada (2001–2003)
  • Hästen som terapeutiskt verktyg – ridterapi, välbefinnande och livskvalitet (2006–2008)
  • Ridterapi – fakta och framtid (2009–2011)
  • Hästanknuten verksamhet för barn med autism (2011–2013)
  • Hästen som resurs inom hälsa, vård, skola och omsorg (2014–2017)

Projekten har genomförts i samverkan med bland annat RG Aktiv Rehabilitering, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Autism & Aspergerföreningen Stockholms län och Organisationen för Hästunderstödda Insatser, OHI. Medel har erhållits från Socialstyrelsen, Stiftelsen Hästforskning och Arvsfonden.

Styrelse

Rolf Bowin, ordförande, rolf.bowin@bowinochbowin.se
Camilla Hagman, ledamot, camilla@hagmanpartner.se
Anders Lindh, ledamot, anders.lindh@menhammar.se
Mats Pernhem, ledamot, mats@pernhem.se
Ann-Catherine Sandell, info@sandell-juridik.se
Gunilla Silfverberg, silfverberggunilla@gmail.com