Om Stall Kungsgården

Stall Kungsgården är ett resurs- och kunskapscentrum för hästunderstödd verksamhet. Huvudman är Stiftelsen Hippocampus, en idéburen organisation. Det innebär att verksamheten drivs utan vinstintresse.

Med satsningen på Stall Kungsgården har Stiftelsen Hippocampus skapat en unik miljö för hästunderstödd verksamhet, forskning och utvecklingsarbete. Etableringen har sin bakgrund i den professionella verksamhet med hästunderstödda insatser för personer med funktionsnedsättning som Stiftelsen Hippocampus bedrivit sedan 1995. Verksamheten riktar sig till barn, unga och vuxna med olika funktionsnedsättningar, men även till personer som av andra skäl behöver stöd för att uppnå hälsa och välbefinnande. Vi vill också främja kunskapsutvecklingen och tillgängligheten till hästunderstödda insatser inom hälsa, vård, skola och omsorg i landet genom samverkan, utbildning och kunskapsspridning.

Den vackra gården har genomgått en omfattande renovering och är rullstolsanpassad. I Campushuset finns plats att sitta ner, toaletter, omklädningsrum med dusch, undervisningsrum, konferensrum med bibliotek, kontor och kök. Stallet har plats för tretton hästar. Det finns även separata skötselavdelningar inne och ute. Till anläggningen hör ridhus, ridbana utomhus och stora hagar.

Vår värdegrund bygger på deklarationen om de mänskliga rättigheterna med fokus på barnkonventionen och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Stall Kungsgårdens miljö- och hållbarhetsarbete baseras på långsiktiga och hållbara lösningar för miljö, ekonomi och sociala förhållanden. Vi sätter naturligtvis också hästens välbefinnande i centrum.