Stall Kungsgården erbjuder barn och unga individuellt anpassade aktiviteter fyllda av glädje. Verksamheten leds av OHI-certifierad leg. Fysioterapeut med mångårig erfarenhet att möta barn med autism, motoriska svårigheter och/eller intellektuell funktionsnedsättning.
Vår miljö och samspelet med hästen bygger på strukturer och rutiner. Det gör den relativt förutsägbar för barn med svårigheter att klara oförutsägbara förändringar. Samtidigt innehåller den ett stort antal aktiviteter av skiftande karaktär, vilket gör det möjligt att stimulera barnets utveckling utifrån behov och förutsättningar. Genom de hästanknutna aktiviteterna tränas motorik, kommunikation och socialt samspel.

Hästens rörelser berör ryttaren på många sätt. De olika övningar häst och ryttare gör tillsammans tränar styrka, balans, kroppskännedom, koordination och kommunikation. Ridning kan ske som del av rehabiliteringen efter en operation, en förstärkning av habiliteringsinsatserna eller som en motiverande, allsidig rörelseträning i ett helhetsperspektiv.

För mer information kontakta oss >>